WEGWIJZER: vragen over het vinden van de juiste ondersteuning en hulp
Deze vragen en antwoorden helpen uw inwoners bij het vinden van de juiste hulp en ondersteuning. Vragensociaaldomein biedt vragen en antwoorden voor een groot aantal leefgebieden, zoals: thuis wonen, vervoer, opvang, intensieve zorg of werk. Elke gemeente heeft zelf de mogelijkheid de leefgebieden en de vragen en antwoorden uit te breiden. De antwoorden worden daarbij gekoppeld aan de gemeentelijke verwijzing naar bijvoorbeeld een: sociaal wijkteam, loket, website, telefoonnummer, zorg/hulp organisatie of zorgverzekeraar. Zo wijst u uw inwoners de weg in het sociaal domein.

Gemeente Amerfoort biedt inwoners de Wegwijzer voor hulp en ondersteuning. De inwoners van Amersfoort vinden via de gemeentelijke website snel de weg in sociaal domein. Amersfoort integreerde daarvoor de verwijsvragen en antwoorden volledig in haar website.

 

Gemeente Twenterand heeft onlangs de Verwijsvragen in gebruik genomen op haar website. Ze maakt het zo voor haar inwoners gemakkelijk de weg te vinden in het sociaal domein. Kijk hier hoe dat in de gemeente Twenterand werkt


Vraag en antwoord in de fictieve gemeente Watervliet
Voor de fictieve gemeente Watervliet zijn een aantal vragen en antwoorden uit de database geselecteerd. Hieronder ziet u 20 vragen die helpen bij een snelle verwijzing in het sociaal domein. 
Wilt u weten hoe de Gemeente Watervliet haar inwoners informeert over de Veranderingen in het sociaal domein? Klik hier. 
Wilt u weten hoe de Gemeente Watervliet de gecontracteerde zorgaanbieders informeert over de Werkafspraken in het sociaal domein? Klik hier