Praktische insteek
Vragensociaaldomein.nl is een praktische oplossing die gemeenten helpt bij de communicatie met inwoners. De oplossing is dan ook gemakkelijk te integreren, te gebruiken en te beheren. De broninformatie bestaat uit werkelijk gestelde vragen en antwoorden die zo begrijpelijk mogelijk zijn verwoord. De antwoorden zijn op B1 niveau geformuleerd en daarmee direct begrijpbaar voor de meeste inwoners.

Geen uitgebreide sociale kaart, maar een heldere routebeschrijving 
We streven er dan ook niet naar een allesomvattende sociale kaart te bieden. In Nederland zijn de afgelopen jaren vele pogingen gedaan om dit soort brede sociale kaarten te ontwikkelen. In de praktijk zien gebruikers al snel door de bomen het bos niet meer en schiet de sociale kaart het doel voorbij. Vragensociaaldomein.nl is opgezet met een nadrukkelijk ander uitgangspunt. De vraag van de hulpzoeker staat centraal en deze vraag wordt zo direct mogelijk inclusief verwijzing beantwoord. We bieden zo een heldere routebeschrijving in het sociaal domein.

Maak gebruik van al verzamelde vragen & antwoorden
De database bevat al vele ondersteunings- en verwijsvragen op het gebied van Zorg, Jeugd en Werk. U kunt als gemeente gebruikmaken van deze vragen en antwoorden. De vragen en antwoorden kunt u gemakkelijk aanpassen aan uw lokale situatie. De deelnemende gemeenten formuleren zelf ook nieuwe vragen & antwoorden. Wanneer de toegevoegde vraag & antwoord een algemeen karakter heeft, en daarmee ook van toepassing kan zijn voor andere gemeenten, delen we deze.

Antwoorden uit betrouwbare bronnen
Wanneer uw gemeente gebruikmaakt van Vragensociaaldomein.nl zult u zien dat bron van het antwoord iedere keer vermeld wordt. Er wordt gebruikgemaakt van betrouwbare bronnen zoals informatie vanuit de ministeries van VWS en Binnenlandse zaken en de Sociale Verzekeringsbank. Wanneer als bron van het antwoord de individuele gemeente gegeven wordt, weet u dat u te maken heeft met een antwoord met een inhoud die specifiek voor deze gemeente is.

Voortdurende aanvulling met nieuwe vragen en antwoorden
Het beleid ontwikkelt zich en dit betekent dat vragen en antwoorden zich ook ontwikkelen. We vullen de database dan ook aan met nieuwe of geactualiseerde vragen en antwoorden. U ontvangt als abonnee hiervoor periodiek een nieuwsbrief.

Integratie in uw eigen website
Integratie van de Vragensociaaldomein.nl in uw eigen website vindt plaats middels een ‘widget’ of een ‘api’ en is technisch eenvoudig realiseerbaar. De vragen en antwoorden uit de database vormen daarmee een integraal onderdeel van uw site.

Vragensociaaldomein.nl binnen 2 dagen online voor uw gemeente
Met een abonnement op deze online database krijgt u als gemeente toegang tot alle vragen en antwoorden van deelnemende gemeenten. U kunt vervolgens eenvoudig een selectie maken van de aangeboden vragen en antwoorden en daaraan eigen vragen en antwoorden toevoegen. Met behulp van het onderhoudssysteem (cms)  kunt u de vragen en antwoorden eenvoudig publiceren in uw eigen website. Binnen 2 werkdagen kan dit alles gerealiseerd worden.