50 gemeenten gebruiken de database
De database is ontwikkeld op initiatief van de gemeente Enschede en de 14 Twentse gemeenten naar aanleiding van de decentralisaties in het sociaal domein. Vragensociaaldomein.nl is opgezet om hulpzoekende inwoners te informeren over de veranderingen én om hulp te bieden bij het vinden van de juiste ondersteuning in uw gemeente. De afgelopen maanden zijn meer dan 50 gemeenten en partners uit het sociaal domein gebruik gaan maken van deze oplossing om zo cliënten, hulpzoekers en eigen medewerkers beter te informeren over de veranderingen en de verwijzing in het sociaal domein.